Archiwum Prawo spółek Kategoria

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych- nowe obowiązki spółek

Informujemy, że w dniu 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy powołujące Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR to system teleinformatyczny służący przetwarzaniu

[read_more text="Więcej" title="Więcej" url="https://www.schittulli-lawyers.com/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-nowe-obowiazki-spolek/" align="left"]
[divider_top]

E-reprezentant w oddziale zagranicznego przedsiębiorcy

Czy osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorcę w polskim oddziale ma legitymację do podpisania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)? Przepisy w polskim prawie nie są zgodne w tej kwestii.

[read_more text="Więcej" title="Więcej" url="https://www.schittulli-lawyers.com/e-reprezentant-w-oddziale-zagranicznego-przedsiebiorcy/" align="left"]
[divider_top]

Ważne zmiany odnośnie sprawozdań finansowych

Nowelizacja ustawy o KRS, która weszła w życie dnia 15/03/2018 zmieniła sposób sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych:   od 15/03/2018 do 30/09/2018 spółki składają

[read_more text="Więcej" title="Więcej" url="https://www.schittulli-lawyers.com/wazne-zmiany-odnosnie-sprawozdan-finansowych/" align="left"]
[divider_top] [divider_top]

Prokura łączna niewłaściwa

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki. Tak

[read_more text="Więcej" title="Więcej" url="https://www.schittulli-lawyers.com/prokura-laczna-niewlasciwa/" align="left"]
[divider_top]

Właściciel spółki nie może być zatrudniony przez prokurenta

Prokurent   spółki z o.o. nie może w jej imieniu skutecznie zawrzeć umowy o pracę z przedsiębiorcą posiadającym w tym podmiocie większościowy pakiet udziałów. Tak orzekł Sąd Najwyższy

[read_more text="Więcej" title="Więcej" url="https://www.schittulli-lawyers.com/zatrudnienie-wlasciciela-spolki-przez-prokurenta/" align="left"]
[divider_top]