Prokura łączna niewłaściwa

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki. Tak ostatecznie przyjął Sąd Najwyższy... czytaj więcej