Prawo przewozowe

Kancelaria obsługuje przedsiębiorców w zakresie usług przewozowych i spedycyjnych w szczególności:

  • reprezentujemy  przedsiębiorców w postępowaniach przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, w szczególności w zakresie uzyskania licencji / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  • sporządzamy umowy o świadczenie usług transportowych 
  • opracowujemy dokumentację wewnętrzną (regulaminy, rozliczenie czasu pracy  kierowców)