Prawo cywilne

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie :

  • analizy przepisów
  • sporządzania opinii prawnych
  • negocjowania warunków umów
  • sporządzania umów
  • opracowywania ogólnych warunków umów
  • przygotowania porozumień
  • obrotu nieruchomościami (nabycie, zbycie, podział nieruchomości)