Prawo pracy

Zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem w sprawach pracowniczych w procesie rekrutacji, zatrudnienia i po jego ustaniu oferując obsługę prawną przy :

  • sporządzaniu umów i porozumień w zakresie nawiązania i zmiany stosunku pracy
  • prowadzeniu negocjacji i mediacji w sporach pracodawca – pracownik
  • doradztwie przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych
  • opracowywaniu regulaminów wewnętrznych
  • przygotowywaniu umów o zakazie konkurencji etc.