Compliance

Kancelaria wspiera Klientów w zakresie compliance przygotowując i wdrażając procedury compliance (Compliance Managment Systems, CMS).

Pojęcie to kojarzone jest współcześnie z określoną organizacją przedsiębiorstwa. Wprowadzenie w przedsiębiorstwie CMS przeciwdziała naruszeniom powszechnie obowiązującego prawa i określonych standardów funkcjonujących w przedsiębiorstwie, jaki i wspiera wykrywanie nieprawidłowości i zapobiega ich powtarzaniu.