Blog

Opodatkowanie spółek komandytowych

W dniu 28 października 2020 roku uchwalona została przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy

Uwaga zmiana adresu

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2020 roku Kancelaria zmieniła siedzibę. Nowa lokalizacja mieści się przy ul. Noakowskiego 16/2a, 00-666 Warszawa.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych- nowe obowiązki spółek

Informujemy, że w dniu 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy powołujące Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR to system teleinformatyczny służący przetwarzaniu

E-reprezentant w oddziale zagranicznego przedsiębiorcy

Czy osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorcę w polskim oddziale ma legitymację do podpisania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)? Przepisy w polskim prawie nie są zgodne w tej kwestii.

Życzenia świąteczne

Radosnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Ważne zmiany odnośnie sprawozdań finansowych

Nowelizacja ustawy o KRS, która weszła w życie dnia 15/03/2018 zmieniła sposób sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych:   od 15/03/2018 do 30/09/2018 spółki składają

Uchwała Sądu Najwyższego III PZP 2/17

W dniu 26 października 2017r. Sąd Najwyższy podjął bardzo korzystną uchwałę (sygn. akt III PZP 2/17) dla firm transportowych, w której stwierdził, że 

Obowiązek ustanowienia reprezentanta na terenie Francji

Nowelizacja prawa w zakresie świadczenia usług na terenie Francji nakłada na podmioty świadczące takie usługi obowiązek posiadania na terytorium Francji przedstawiciela ustawowego do kontaktu z organami

Ważne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych

    W dniu 25 maja 2018 r.  zaczynają obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Nowe obowiązki firm transportowych na terenie Francji

Niniejszym wpisem rozpoczynamy serię artykułów poświęconych aktualnie obowiązującym uregulowaniom dotyczącym delegowania kierowców do pracy we Francji, jednocześnie nakreślając tematykę obowiązków, które powinni