Windykacja należności

Spełniamy rolę przewodnika w procesie odzyskiwania należności poprzez:

  • sporządzanie wezwań do zapłaty na etapie przedsądowym  
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem
  • przygotowanie projektów porozumień
  • reprezentowanie Klienta przed sądem
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym