Ochrona własności intelektualnej i prawo mediów

Kancelaria  zapewnia obsługę w zakresie:

  • ochrony znaków towarowych, nazw handlowych, wzorów przemysłowych
  • prowadzenia  postępowań sądowych związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej, oraz zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji
  •  przygotowywania i opiniowania umów związanych z prawami własności przemysłowej
  • przeprowadzania poszukiwań w bazach danych
  • przeprowadzania audytów praw własności przemysłowej