RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) dalej „RODO”, które weszło w życie 25 maja 2018 r. wprowadziło na pracodawców szereg obowiązków mających na celu ochronę danych osobowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów zapewniamy:

  • audyt przedsiębiorstw w zakresie RODO
  • kompleksową pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu dokumentacji oraz procedur RODO