Mediacje gospodarcze

Mediacja jako jedna z alternatywnych metod rozwiązywania sporów daje możliwość nawiązania dialogu między stronami, wyjaśnienia spornych kwestii i znalezienia porozumienia satysfakcjonującego obie strony konfliktu .

Zespół kancelarii prowadzi mediacje w sporach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i biznesowej . Mediujemy w sporach powstałych w związku z m.in. 

  • realizacją umów handlowych
  • dochodzeniu wierzytelności między kontrahentami
  • pomiędzy wspólnikami spółek prawa handlowego
  • w postępowaniu likwidacyjnym
  • przy fuzjach, przejęciach i transakcjach zbycia przedsiębiorstw