Nowelizacja ustawy o KRS, która weszła w życie dnia 15/03/2018 zmieniła sposób sporządzania, podpisywania
i składania sprawozdań finansowych:

 

  • od 15/03/2018 do 30/09/2018 spółki składają do KRS w trybie on line skany sprawozdań finansowych poświadczone podpisem elektronicznym. Złożenie elektroniczne wymaga podpisu cyfrowego co najmniej jednego członka Zarządu, którego numer PESEL ujawniony jest w KRS;
  • od 01/10/2018 sprawozdania finansowe będą przygotowywane i składane jedynie w trybie on line; zostanie również zniesiony obowiązek składania osobnych sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego. Sprawozdanie finansowe będzie przekazywane do organów podatkowych z repozytorium dokumentów finansowych KRS.