Informujemy, że w dniu 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy powołujące Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

CRBR to system teleinformatyczny służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Organem właściwym w sprawach rejestru jest Minister Finansów.

Uruchomienie tego rejestru stanowi realizację regulacji unijnych i oznacza nowe obowiązki dla większości spółek handlowych.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane są spółki:

  • jawne
  • komandytowe
  • komandytowo-akcyjne
  • z ograniczoną odpowiedzialnością
  • akcyjne ( z wyjątkiem spółek publicznych)

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują:

  1. dane identyfikacyjne zobowiązanej spółki
  2. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego
  3. dane identyfikacyjne członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 mają obowiązek dokonania zgłoszeń do CRBR do 13 kwietnia 2020 roku.

Podmioty wpisane po 13 października do KRS mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki w formie elektronicznej (podpis elektroniczny wymagany) na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Za niedopełnienie wspomnianego wyżej obowiązku grozi spółce kara pieniężna do 1.000.000 PLN.