Zmiany przepisów w obszarze HR od 01 stycznia 2015

Zmiany przepisów w obszarze HR  od 01 stycznia 2015  :

  • Minimalne wynagrodzenie za prace – wzrosło do 1.750,00 zł brutto
  • Roczne ograniczenie składek ZUS – wzrosło do 118.770,00 zł
  • Ulga podatkowa na trzecie i kolejne dziecko wzrosła o 20%. Oznacza to, że ulga na trzecie dziecko została podwyższona z 1668,12 zł do 2000,04 zł, a na kolejne dzieci z 2224,08 zł do
  • 2700 zł.
  • Rodzinom z co najmniej trójką dzieci, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, przysługuje 37%
  • ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów
  • jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Posiadacze Karty są także uprawnieni do ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Listy oczekujących do lekarza specjalisty są prowadzone elektronicznie i aktualizowane raz w tygodniu. Pacjent sprawdza na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie najszybciej przyjmie go specjalista albo uzyskuje taką informację telefonicznie, dzwoniąc do NFZ. Dzięki temu, że można się zapisać tylko na jedną listę oczekujących.

Każdy lekarz, który zna stan zdrowia pacjenta i ma dostęp do jego dokumentacji medycznej, może kontynuować leczenie, wypisując receptę na potrzebny lek – bez potrzeby zgłaszania się pacjenta na wizytę i badanie.