Prosta Spółka Akcyjna

Od 1 lipca 2021 roku do polskiego systemu prawnego dodano kolejną spółkę  kapitałową: prostą spółkę akcyjną (dalej: „PSA”).

PSA łączy cechy charakterystyczne dla spółki z o.o. oraz akcyjnej. Wyróżnia ją większa elastyczność, mniej formalności oraz elektronizacja procedur.

Na co warto zwrócić uwagę przy zakładaniu PSA?

 • umowę spółki zawiera się w formie aktu notarialnego u notariusza (umowę można dostosować do swoich potrzeb projektu) lub przez Internet w trybie S24 (bez możliwości modyfikacji wzorca),
 • minimalny kapitał akcyjny potrzebny do założenia spółki wynosi 1 PLN, kapitał nie jest określany w umowie, dlatego zmiana kapitału nie powoduje zmiany umowy spółki,
 • w kwestii wyboru organów spółki, akcjonariusze mają do wyboru Radę Dyrektorów (kompetencje zarządcze i nadzorcze skupione w jednym organie) lub Zarząd i Radę Nadzorczą (rozdział sfer zarządzania i nadzoru),
 • akcje spółki nie mają formy dokumentu, rejestrowane są w rejestrze akcjonariusz w formie cyfrowej, prowadzonym przez notariusza lub dom maklerski,
 • większa elastyczność, jeśli chodzi o rodzaje akcji i zasady działania spółki, w tym akcje za pracę lub usługi,
 • większa swoboda w podejmowaniu uchwał, na piśmie lub zdalnie za pomocą różnych komunikatorów do komunikacji elektronicznej na odległość,
 • uproszczone reguły dotyczące likwidacji, nowością jest przez możliwość przejęcia całego majątku spółki przez określonego akcjonariusza, z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy (rozwiązanie spółki bez potrzeby przeprowadzenia likwidacji).

Kto może założyć PSA ?

 • PSA można założyć jednoosobowo lub z kilkoma osobami, mogą to być osoby fizyczne lub osoby prawne,
 • jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zawiązana PSA przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Gdzie i jak zarejestrować PSA ?

 • PSA podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • jeżeli umowa zostanie zawarta przez system S24, wpis dokonywany jest w tym samym systemie, jeżeli umowa została zawarta u notariusza, należy zarejestrować spółkę na Portalu Rejestrów Sądowych (PRS)

Koszty założenia PSA uzależnione są ok kilku czynników, m.in. od sposobu założenia spółki.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu z kancelarią SCHITTULLI LAWYERS. Ofertujemy pełną obsługę przy zakładaniu spółek i chętnie przedstawimy ofertę dostosowaną do konkretnej sprawy.

Spółka PSA ma być – według jej twórców – atrakcyjną i innowacyjną formą prowadzenia działalności. Czas pokaże czy przyjmie się w polskim systemie prawnym.