W marcu rząd powinien przyjąć projekt zmian w kodeksie pracy dotyczący ograniczenia umów terminowych. Projekt może trafić do Sejmu na przełomie marca i kwietnia 2015 r.

Najważniejsze zmiany jakie zaproponowano, to maksymalny czas trwania umów terminowych. Wraz z 3- miesięcznym okresem próbnym, po zsumowaniu nie może on przekroczyć 36 miesięcy.  Aktualnie prawo nie określa czasu trwania umowy terminowej.

Drugi ważny element projektu, to zrównanie okresu wypowiedzeń dla umów terminowych.  Projekt przewiduje, że gdy staż pracy w danej firmie wynosi do sześciu miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosić będzie dwa tygodnie. Gdy staż wynosi od pół roku do trzech lat – byłby to miesiąc, a gdy staż przekracza trzy lata, to wówczas okres wypowiedzenia wynosiłby trzy miesiące. Aktualnie okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.