Pracodawca będzie mógł zatrudniać podwładnego na czas określony nie dłużej niż przez 33 miesiące.

Takie ograniczenie w zatrudnieniu terminowym wejdzie w życie 22 lutego 2016 r.

Ustawa nowelizująca kodeks pracy w omawianym zakresie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220) została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z nowymi przepisami w ciągu wspomnianych 33 miesięcy (36 wraz z okresem próbnym) firma będzie mogła zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy kontrakty czasowe. Zawarcie czwartego lub kontynuowanie pracy po przekroczeniu czasowego limitu będzie równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony.

Ograniczenie to nie będzie obowiązywać np. zatrudnienia na okres kadencji lub na zastępstwo, a także w sytuacji, gdy pracodawcy wykażą potrzeby uzasadniające zawieranie terminowych kontraktów.