W dniu 28 października 2020 roku uchwalona została przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy wprowadza opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, który w zależności od decyzji Senatu może wejść w życie już w 2021 roku. Dotychczas opodatkowany był jedynie dochód wspólnika. Nowe przepisy wprowadzą tzw. podwójnie opodatkowanie tj. również spółka zobowiązana będzie do zapłaty podatku od uzyskanych dochodów.

Według uzasadnienia projektu ustawy objęcie spółek podatkiem CIT ma za zadanie ograniczenia zjawiska międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów forma prawna spółki komandytowej wykorzystywana jest do nieopodatkowanego transferu zysków za granicę.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, Spółka może zostać przekształcona w zależności od przypadku w inne spółki prawa handlowego m.in. w spółkę jawną lub spółkę partnerską.