Niniejszym wpisem rozpoczynamy serię artykułów poświęconych aktualnie obowiązującym uregulowaniom dotyczącym delegowania kierowców do pracy we Francji, jednocześnie nakreślając tematykę obowiązków, które powinni wypełnić przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe na terenie Francji. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

 

  1. wyznaczenie reprezentanta na terytorium Francji do kontaktów z administracją francuską.
  2. zgłoszenie pracowników delegowanych drogą internetową poprzez platformę SIPSI.
  3. wniesienie opłaty za delegowanie pracownika (od 01.01.2018r.).
  4. przestrzeganie francuskich przepisów prawa pracy w zakresie m.in. wynagrodzenia minimalnego SMIC oraz czasu pracy.
  5. uzyskanie dla pracownika formularza A1 i okazanie go na pierwsze żądanie organu kontroli oraz na żądanie zleceniodawcy.
  6. informowanie pracowników o ich prawach w języku polskim.
  7. obowiązek natychmiastowego zgłoszenia wypadku przy pracy do Direccte/francuskiej Inspekcji Pracy.
  8. obowiązek posiadania dodatkowych dokumentów w pojeździe.

W kolejnych wpisach odniesiemy się szerzej do poszczególnych obowiązków.

 

Jednocześnie zapraszamy do śledzenia bloga EUREX LEGAL, na którym będziemy prezentować najważniejsze zmiany w prawie polskim i francuskim.