Blog

E-reprezentant w oddziale zagranicznego przedsiębiorcy

Czy osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorcę w polskim oddziale ma legitymację do podpisania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)? Przepisy w polskim prawie nie są zgodne w tej kwestii.

Życzenia świąteczne

Radosnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Ważne zmiany odnośnie sprawozdań finansowych

Nowelizacja ustawy o KRS, która weszła w życie dnia 15/03/2018 zmieniła sposób sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych:   od 15/03/2018 do 30/09/2018 spółki składają

Uchwała Sądu Najwyższego III PZP 2/17

W dniu 26 października 2017r. Sąd Najwyższy podjął bardzo korzystną uchwałę (sygn. akt III PZP 2/17) dla firm transportowych, w której stwierdził, że 

Obowiązek ustanowienia reprezentanta na terenie Francji

Nowelizacja prawa w zakresie świadczenia usług na terenie Francji nakłada na podmioty świadczące takie usługi obowiązek posiadania na terytorium Francji przedstawiciela ustawowego do kontaktu z organami

Ważne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych

    W dniu 25 maja 2018 r.  zaczynają obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Nowe obowiązki firm transportowych na terenie Francji

Niniejszym wpisem rozpoczynamy serię artykułów poświęconych aktualnie obowiązującym uregulowaniom dotyczącym delegowania kierowców do pracy we Francji, jednocześnie nakreślając tematykę obowiązków, które powinni

Zmiany Kodeksu Pracy od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 1 stycznia 2017 roku, na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców,

Limit czasowej pracy od 22 lutego 2016 r.

Pracodawca będzie mógł zatrudniać podwładnego na czas określony nie dłużej niż przez 33 miesiące. Takie ograniczenie w zatrudnieniu terminowym wejdzie w życie 22 lutego 2016

Zmiany w umowach terminowych – jak stosować przepisy przejściowe

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy zmieniająca zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Przepisy przejściowe określają,